Bli medlem

Föreningen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Vi vill att Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destination i Småland, Sverige och övriga Europa. Företag, föreningar och andra aktörer i området har, tillsammans med de tre Åsnenkommunerna, arbetat fram en grund för hur området kan utvecklas för att bli ett starkt besöksmål med spännande aktiviteter men också lugna, tysta naturupplevelser. Med detta arbete som bas har vi som målsättning att Åsnenområdet i framtiden ska bli förstahandsvalet för naturupplevelser i södra Sverige. För att nå vårt mål är det viktigt att vi jobbar tillsammans och vill du vara en del i arbetet är du välkommen som medlem i föreningen.

Aktiv medlem

är för dig som bedriver näringsverksamhet, eller har en registrerad förening, och som arbetar aktivt med utveckling av verksamhet, vinstdrivande eller ideell, som är till gagn för Destination Åsnens turistiska utveckling. Som Aktiv medlem har du rösträtt på stämman och du är engagerad i föreningen. Att vara aktiv medlem kostar 1 000 kr per år i serviceavgift samt 100 kr per år i medlemsavgift.

Stödjande medlem

kan du bli som har ett hjärta som klappar extra varmt för Åsnenområdet. Kanske bor du i området, är turist, har dina rötter här eller på annat sätt har ett engagemang i Destination Åsnen. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt på stämma. Att vara stödjande medlem kostar 100 kr per år.

Ansökan om medlemskap i ideell förening Destination Åsnen

Aktivt medlemskap*Stödjande medlemskap** Föreningen får spara mina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
download facebook instagram