Bli medlem

Föreningen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Vi vill att Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destination i Småland, Sverige och övriga Europa. Företag, föreningar och andra aktörer i området har, tillsammans med de tre Åsnenkommunerna, arbetat fram en grund för hur området kan utvecklas för att bli ett starkt besöksmål med spännande aktiviteter men också lugna, tysta naturupplevelser. Med detta arbete som bas har vi som målsättning att Åsnenområdet i framtiden ska bli förstahandsvalet för naturupplevelser i södra Sverige. För att nå vårt mål är det viktigt att vi jobbar tillsammans och vill du vara en del i arbetet är du välkommen som medlem i föreningen.

Aktiv medlem

är för dig som bedriver näringsverksamhet, eller har en registrerad förening, och som arbetar aktivt med utveckling av verksamhet, vinstdrivande eller ideell, som är till gagn för Destination Åsnens turistiska utveckling. Som Aktiv medlem har du rösträtt på stämman och du är engagerad i föreningen. Att vara aktiv medlem kostar 1 000 kr per år i serviceavgift samt 100 kr per år i medlemsavgift.

Som aktiv medlem, och därmed en del i nätverket för alla kommersiella eller ideella verksamheter i Åsnen, har du en möjlighet att aktivt påverka vad som ska utvecklas i området. Destinationsutvecklingsarbetet styrs av ett strategidokument och årliga handlingsplaner och här är den samlade rösten från aktörerna i området en viktig del.

Som aktiv medlem bidrar du också till den gemensamma utvecklingen av destinationen under vårt varumärke Åsnen. Det är ni vi tillsammans tittar åt samma håll som vi blir starka i vårt utbud och områdets attraktion. Att vi gemensamt bidrar till den attraktiva destinationen gagnar oss alla. Både företag, boende och besökare! Aktiva medlemmar har möjlighet att använda och dra nytta av Åsnens logotype i sin marknadsföring, tillsammans med sitt egen logo. Man har även möjlighet att använda ett utval bilder som kan laddas ner från en speciell medlemssida.

Sist men inte minst får du möjlighet att synas på den fysiska Åsnenkartan som delas ut gratis till besökare och bofasta. En karta som presenterar områdets utbud och kommit att blir väldigt uppskattad av många.

Destination Åsnen arbetar mycket med sociala media, under namnet visitasnen. Här hittar du information om vilka hashtaggar vi använder och hur det kan gagna just din verksamhet. Det är också våra aktiva medlemmar som i högre grad får uppmärksamhet på destinationens sociala medier under namnet visitasnen.

Stödjande medlem

kan du bli som har ett hjärta som klappar extra varmt för Åsnenområdet. Kanske bor du i området, är turist, har dina rötter här eller på annat sätt har ett engagemang i Destination Åsnen. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt på stämma. Att vara stödjande medlem kostar 100 kr per år.

Ansökan om medlemskap i ideell förening Destination Åsnen

    Aktivt medlemskap*Stödjande medlemskap** Föreningen får spara mina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).
    download facebook instagram