Workshop: Den digitala marknadsföringen

7 april 2017

Åsnen

Den här händelsen har redan inträffat.

Skapa insikter kring målgrupper och marknader för att kunna arbeta effektivt med digital marknadsföring. Under halvdagen arbetar vi fram innehållsstrategier, marknads- och aktivitetsplaner och gör en prioritering i marknadsföringskanaler. Detta för att du enkelt ska kunna fortsätta efter dagen och komma igång med marknadsarbetet i din egen verksamhet. Med rätt prioriteringar och verktyg är du alltid förberedd-Å med rätt material, i rätt tid.

Med Chrille Peterson, digital strateg.

download facebook instagram