Stormötet i Destination Åsnen den 25 mars är inställt och kommer att genomföras vid senare tillfälle

25 mars 2020

Huseby Bruk, Stallet

Den här händelsen har redan inträffat.

Med anledning av covid-19 och rådande omständigheter i samhället så har vi beslutat att flytta fram Stormötet i Åsnen till ett senare tillfälle. Vi hoppas ni har förståelse för detta och vi  återkommer med ny inbjudan när det det är möjligt.

Vi bjuder in destinationens alla intressenter till ett Stormöte för att berätta om allt positivt som hänt, hur området utvecklats men också blicka tillbaka på vårt inledande arbete med vårt varumärke. Vi kommer att berätta om hur det framtida arbetet ska organiseras och vilka förslag som kommunerna och näringslivsrepresentanterna presenterat för den kommande utvecklingen. Inte minst vill vi ta del av just dina tankar om vad som är viktigt för framtiden när det gäller utvecklingen i Destination Åsnen. Ta tillfället i akt och diskutera framtid och utveckling med kollegor från näringslivet, lokala föreningar, representanter från kommunerna, Destination Småland och regionen. Vi kommer att varva korta föredrag med dialog och kreativa workshops.
Vi hälsar dig varmt välkommen till ett spännande, viktigt och lustfyllt avstamp för Destination Åsnens framtid!

Läs mer här!

download facebook instagram