Workshop: Den digitala besökaren skapar nya utmaningar och möjligheter

31 mars 2017

Parken i Urshult

Den här händelsen har redan inträffat.

En heldag för dig som vill vara en del av den digitala utvecklingen och lära dig mer om möjligheterna. Vi ser nya konsumtionsmönter och beteenden, nya affärsmodeller förändrar traditionella branscher och målgrupper som rör sig på nya sätt i och med digitaliseringen. Varför är Pripadvisor viktigt, hur ser besöks- och resetrender ut idag och i framtiden, är Airbnb en konkurrent och hur engagerar jag mina kunder och besökare digiitalt?

Workshopen ger dig insikter och inspiration kring trender, teknik och beteenden, med konkreta exempel på hur du gör i din egen verksamhet och enkla verktyg för att själv komma igång med din digitala marknadsföriing, från teori till konkreta metoder. Du lär dig se digitala möjligheter för just din verksamhet. Efter heldagen har du förutsätttningar för att ta nästa steg i utbildningen eller köra vidare på egen hand i den egna verksamheten.

För vem?

Workshopen är öppen för alla som är intresserade av attt höja sin kompetens på ett övergripande plan. Dagen bekostas av projektet ”Nationalparksdestination Åsnen” och är kostnadsfr för dig. Max 40 deltagare.

Med Chrille Peterson, digital strateg.

download facebook instagram