Stadgar

"Föreningen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Vi vill att Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destination i Småland, Sverige och övriga Europa". Föreningen kan beskrivas som ett nätverk för destinationens intressenter och ska som representant för områdets aktörer vara en part i arbetet med utformning av årliga handlingsplaner. AB Destination Småland är Huvudman för utvecklingen i Destination Åsnen. Utvecklingsarbetet genomförs enl beslutad organiseringsplan.

Syftet med föreningen är:

§ 2

Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv destination för såväl svenska som internationella besökare. Föreningens arbete ska bidra till ett starkt näringsliv och till högre livskvalitet för boende.

Föreningens arbete ska utgå från visionen, ”Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika Natur- och KultUrupplevelser”, och positionen ” Åsnen – Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom upplevelser, lärande och berättande”.

Senast uppdaterat: 9 december 2021

download facebook instagram