Stadgar

Föreningen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Vi vill att Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destination i Småland, Sverige och övriga Europa.

Syftet med föreningen är:

§ 2
Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv destination för såväl svenska som internationella besökare. Föreningens arbete ska bidra till ett starkt näringsliv och till högre livskvalitet för boende.

Föreningen skall även utgöra en plattform för intressenterna i området genom möten,  kunskapsutbyten och samverkan.

Föreningens arbete ska utgå från Åsnens varumärkesplattform samt den vision, ”Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika Natur- och KultUrupplevelser”, och position, ” Åsnen – Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom upplevelser, lärande och berättande”, som destinationen gemensamt bestämt.
Arbetet ska syfta till att stärka, vårda och på lämpligt sätt sprida Åsnens varumärke.

Föreningen ska vara delaktig i, och bidra till att säkerställa, de finansiella möjligheterna för utveckling av destinationen.

Senast uppdaterat: 4 maj 2017

download facebook instagram