Styrelsen

Destination Åsnen ideell Förening består av personer som företräder olika organisationer och kommuner med bas i Åsnenområdet. Vilka som ingår i styrelsen och hur du når dem hittar du nedan.

Annika Nilsson

Ordförande
E-post: annika.svanebro@gmail.com
Telefon: 070-560 02 06

Martin Stenberg

Urshult Camping

Ledamot
E-post: info@urshult-camping.se
Telefon: 070-710 38 94

Sofie Magnusson

Huseby bruk

Ledamot
E-post: sofie@husebybruk.se
Telefon: 070-555 20 97

Ingrid E-M Olsson

Getnö-Lake Åsnen Resort

Ledamot
E-post: ingrid@getnogard.se
Telefon: 070-569 40 12

Johan Sundh

Rentbike

Ledamot
E-post: info@rentbike.se
Telefon: 073-553 61 58

Quinta van Veen

Ålshults Handelsbod och kulturcafé

Ledamot
E-post: info@alshult.se
Telefon: 0459-79 55 99

Leif Fransson

Ledamot


E-post: leif.fransson59@gmail.com
Telefon:

Senast uppdaterat: 21 juni 2023

download facebook instagram