Integritetspolicy

Nationalparksdestination Åsnen är ett projekt som ägs av Destination Småland AB. Denna integritetspolicy förklarar hur AB Destination Småland samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar

AB Destination Småland, org. nr 556672-3002 med adress Kronobergsgatan 7B, 352 33 Växjö, +46 (0)470-73 32 70 / info@destinationsmaland.se och bolagets VD är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter? 

Prenumeration på nyhetsbrev
Destination Åsnen skickar ut nyhetsbrev för att informera om nyheter och projektaktiviteter i Åsnenområdet och därtill kopplad information. Nyhetsprenumeranter anmäler själva sitt intresse via Destination Åsnens webbsida eller via kontakt med Destination Åsnen. Prenumeranten kan när som helst, på egen hand, avsluta utskicket av nyhetsbrev genom en länk som finns i alla nyhetsbrev. E-postadresserna i listan för nyhetsbrev används inte i något annat syfte än för just det specifika nyhetsbrevet.

Deltagarlistor
I projektet Nationalparksdestination Åsnen anordnas olika typer av projektaktiviteter (se under Pågående projekt). När en deltagare anmäler sig krävs kontaktuppgifter för att Destination Åsnen ska kunna ge deltagaren bekräftelser, information och rätt förutsättningar (exempelvis gällande specialkost). Om deltagaren inte vill lämna sitt samtycke finns hänvisning till kontakt som kan bistå med att hitta en lösning. De insamlade uppgifterna används enbart till den berörda aktivitet som deltagaren anmäler sig till och raderas efter skälig tid efter aktivitetens inträffande.

Bildmaterial i marknadsföringssyfte
För att sälja in Åsnenområdet som destination har Destination Åsnen bilder på exempelvis webbsida, tryckt material och i sociala medier. I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke. Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta Destination Småland/Destination Åsnen på ovan kontaktuppgifter. I de fall där modellavtal har upprättats gäller laglig grund för avtal. Bilder lagras i en bildbank av Destination Småland, till vilken bolagets anställda har tillgång. Bilderna används endast i sammanhang att marknadsföra södra Småland och Åsnen som besöksdestination, och kan ibland göras så av tredje part efter Destination Smålands godkännande.

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ”Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.

Senast uppdaterat: 24 maj 2018

download facebook instagram