Verktygslådan

I verktygslådan finns, precis som rubriker antyder, verktyg som är till hjälp i ditt arbete som företagare i Åsnen. Här hittar du vår Brandbook som förklarar hur du kan använda den grafiska logotypen för Åsnen, men framförallt beskriver den hur vi gemensamt skapar en destination med ett starkt varumärke. I verktygslådar hittar du också information om hur vi arbetar med sociala medier. Du kan även testa hur pass exportmogen ditt företag och din webb är. Är du aktiv medlem i Destination Åsnen, ideell förening? Då kan du ta del av utvalt material för egen användning. Läs gärna vår Brandbook om du är osäker på hur materialet får användas!

Senast uppdaterat: 11 augusti 2017

download facebook instagram