Starta nytt eller utveckla verksamhet

När man vill starta ny verksamhet eller förändra befintlig finns det olika regelverk man behöver förhålla sig till. Bland annat styr Plan- och Bygglagen hur processen ser ut. Syftet är att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Du kan även behöva andra tillstånd från din kommun beroende på vilken verksamhet du vill starta eller komplettera med.

Boverket ger dig konkreta råd och en enkel beskrivning av bygglovsprocessen. Det är även möjligt att söka om ett förhandsbesked. Det är ett sätt att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig. Det kan finnas tillfällen då du inte behöver ett bygglov men ändå behöver göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och få ett startbesked.

Samlad information kring regler gällande att bygga nytt, bygga till eller om

Läs mer om Förhandsbesked på Boverkets hemsida

Läs mer om Bygglovsprocessen på Boverkets hemsida

Respektive kommun har bra information på sina kommunsidor:
Alvesta
Tingsryd
Växjö

Ta kontakt med en bygglovshandläggare från start för att få vägledning samt även en aktuell tidsuppskattning hos resp kommun.

Ska du starta ny eller förändrad verksamhet gäller olika regler om vilka tillstånd du behöver söka. På verksamt.se kan du enkelt se vad som krävs vid olika typer. Se exempel på olika typer av boende samt café och restaurang. Kontakta näringslivskontoret hos kommunen för att få vägledning i just dina planer!

Senast uppdaterat: 29 mars 2023

download facebook instagram