Stormöte den 25 oktober 2022

Den 25 oktober arrangerades det årliga höstmötet för intressenterna i Destination Åsnen.
Syftet med mötet var att ta fram ingångsvärden och prioriteringar till kommande års handlingsplan, utifrån företagens perspektiv samt ett gäst- och destinationsperspektiv.

  • Grundvärden och arbetsformer
  • Ingångsvärden: Trender, enkäten och gästundersökningen
  • Workshops
  • Summering

Senast uppdaterat: 21 december 2022

download facebook instagram