Destination Åsnen har de senare åren prisats för sin position som en hållbar destination och placerat sig på en internationell topp 100 lista över hållbara destinationer i världen. Detta är utmärkelser som kastar strålkastarljus inte bara på Åsnenområdet, de ger även positiv uppmärksamhet för hela regionen. Destinationen har en tydlig ambition att skapa hållbara besök, då krävs att vi är proaktiva och möter utmaningar innan de påverkat utvecklingen negativt.

Pågående projekt

”Förstudie Rast- och lägerplatser med regional designsamverkan” är ett projekt som syftar till att kartlägga och skapa en grund för utvecklingen av en långsiktig och hållbar serviceinfrastruktur för besökare i Destination Åsnen.

Det växande intresset, som även påverkas av den generella uppåtgående trenden för naturturism samt effekter av Corona-pandemin, ökar belastningen på befintliga serviceplatser, lokalsamhället, markägare och naturen. Under högsäsong har etablerade campingplatser inte kapacitet att ta emot nattgäster motsvarande behovet. Det saknas tillräckligt utbud av dricksvatten, toaletter och sophantering för besökare på ”tur” (vandring, cykling paddling). Genom förstudien vill vi utreda förutsättningar för en hållbar utbyggnad av service som ska gagna såväl lokalsamhället,

markägare, näringsidkare, besökare och naturen. Ambitionen är att involvera andra aktörer i arbetet för att bidra till den regionala utvecklingen mellan stad och land. Ett exempel på detta är att inkludera regionens designexpertis från såväl Glasriket som Möbelriket som genom ett samarbete skulle kunna skapa en uppmärksamhetsvärd design kopplad till serviceplatser för rast och övernattning, med utgångspunkt i Destination Åsnens grafiska profil.

Syftet med projektet är att genom en förstudie kartlägga intresse och möjligheter för att i nästa utvecklingssteg:

  • Skapa bättre möjligheter för besökare på sjön och på land att rasta och övernatta.
  • Utveckla serviceinfrastruktur i form av toaletter, sophantering och dricksvatten.
  • Underlätta för näringsidkare som har begränsade resurser att möta behovet av enstaka övernattningar.
  • Skapa en positiv dialog och visa på möjligheter för privata markägare att utveckla rast- och eller lägerplatser och därmed finna nya kompletterande verksamheter.
  • Att förebygga konflikter med markägare och lokalsamhället samt slitage på naturen genom att möta den växande besöksströmmens behov.
  • Skapa delaktighet från civilsamhället i områdets utveckling och skona känslig natur från ”vildcamping”, dvs att enskilda eller grupper tar sig rätten att slå läger utan att säkerställa att det är på en lämplig plats.
  • Involvera regional designkompetens för att i samverkan lyfta regionens starka varumärken
  • Implementera innovativa lösningar för t.e.x toaletter mm
  • Utveckla nutida betalnings och ersättningssystem för nyttjande och tillhandahållande av olika servicefunktioner.
  • Säkerställa den hållbara utvecklingen av destinationen ur såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet.

Förstudien har även ett viktigt syfte i att skapa engagemang och delaktighet från alla ingående intressenter till gagn för den regionala utvecklingen.

Projektet finansieras med stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden, Alvesta kommun, Tingsryds kommun och Växjö kommun. Projektägare är AB Destination Småland.

Senast uppdaterat: 23 november 2021

download facebook instagram