Produktutveckling

Syfte

Produktutveckling ska ske på olika nivåer (olika företag är olika långt i sin utveckling)  för att konkret bidra till aktörernas utveckling av exportmogna erbjudanden inom natur och kultur och mat.

Såväl genom workshops som individuell coachning för att säkerställa att det blir konkret leverans av exportmogna produkter.

l produktutvecklingen ingår att företagen ska få större insikt i kraven och förväntningarna från den internationella marknaden. Affärsmässigheten bättre med medveten prissättning och högre förädlingsvärde.

Mål

28 företag samt 20 personer ska ha deltagit i aktiviteten Produktutveckling.

Verktyg

  • Individuell coachning
  • Workshops

Resultat

  • 44 deltagare i workshopen med Jerry Engström 19 april 2017.
  • 36 deltagare i workshopen I huvudet på våra utländska gäster med Helene Berg 29 september 2017.
  • 26 deltagare i workshopen Stick ut, var tydlig och tjäna mer! med Marcus Eldh 22 november 2017.
  • 12 företag har fått produktutvecklingscoachning med Per Jobs och Marcus Eld under 2018, 2019 samt 2020.
  • 14 deltagare i interaktiv workshop med tema cykelturism med Erik Svedin den 13 mars 2018.

Workshop med Marcus Eldh 2017-11-22

Workshop med Helene Berg 2017-09-29

”Det är ett helt makalöst naturområde”

– Turismentreprenören Jerry Engström beskriver möjligheterna i Åsnen.

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram