Finansieringsplattform

Syfte

Struktur för Finansieringsplattform för aktörernas långsiktiga och fortsatta affärsutveckling.

För att säkra upp företagens möjlighet till att expandera efter projekttidens slut ska vi skapa ett nätverk av finansiärer och affärsutvecklare som ska vara väl insatta i områdets utveckling, potential, trender och möjligheter.

Då har de starka incitament att vilja möta företagens framtida investeringsbehov för vidareutveckling av exportmogna produkter och verksamheter.

Mål

Verktyg

Resultat

Senast uppdaterat: 28 april 2017

download facebook instagram