Finansieringsplattform

Syfte

Struktur för Finansieringsplattform för aktörernas långsiktiga och fortsatta affärsutveckling.

För att säkra upp företagens möjlighet till att expandera efter projekttidens slut ska vi skapa ett nätverk av finansiärer och affärsutvecklare som ska vara väl insatta i områdets utveckling, potential, trender och möjligheter.

Då har de starka incitament att vilja möta företagens framtida investeringsbehov för vidareutveckling av exportmogna produkter och verksamheter.

Mål

– Öka kunskapen om besöksnäringens, och framförallt Åsnens, utvecklingspotential hos olika externa intressenter och finansiärer.

Verktyg

– Kunskapsspridning i befintliga nätverk

Resultat

– Föreläsning hos ALMIs lunchträffar med bankernas företagsrådgivare.

– Löpande kontakt med ALMI inom ordinarie verksamhet

Senast uppdaterat: 1 september 2020

download facebook instagram