Implementering av mätverktyg

Syfte

Ett verktyg för resursmätning har lanserats till VISITAs medlemmar. Åsnen har möjlighet att implementera detta inom destinationen för att inspirera företagen till ökad takt.  Detta blir även ett lärande i att vi använder verktyget på en destination som pilot och nytta kan komma till andra intresserade destinationer. Detta erbjuds till de företag som deltar i Miljöworkshops.

Mål

15 företag ska ha deltagit i aktiviteten Implementering av mätverktyg.

Verktyg

Resultat

Senast uppdaterat: 28 juni 2017

download facebook instagram