Implementering av mätverktyg

Syfte

Ett verktyg för resursmätning har lanserats till VISITAs medlemmar. Åsnen har möjlighet att implementera detta inom destinationen för att inspirera företagen till ökad takt.  Detta blir även ett lärande i att vi använder verktyget på en destination som pilot och nytta kan komma till andra intresserade destinationer. Detta erbjuds till de företag som deltar i Miljöworkshops.

Mål

15 företag ska ha deltagit i aktiviteten Implementering av mätverktyg.

Efter dialog med destinationens aktörer, samt beslut av projektets styrgrupp, har målet reviderats till att aktiviteten ska flyttas över till Destinationsspecifikt hållbarhetsarbete.

Verktyg

  • Gransknings/certifieringsverktyg med internationell erkänd standard/kriterier

Senast uppdaterat: 1 september 2020

download facebook instagram