Kvalitetssäkringsprogram

Syfte

Ge företagen möjlighet att kvalitetssäkra sina verksamheter eller enskilda produkter för att matcha den globala gästens förväntningar och behov.

Här finns en stor närhet till utbildningarna i miljö. Denna aktivitet ska i så hög grad som möjligt samverka med Naturvårdsverkets/Länsstyrelsens arbete med att kvalitetssäkra företag som vill vara verksamma inom Nationalparkens gränser.

Åsnen är en av tre platser i Sverige där man samlar tjänstemän från olika Nationalparker/Länsstyrelser för utbildning. Dessa kommer sedan att utbilda företagen med start 2017.

Mål

15 företag ska ha deltagit i aktiviteten Kvalitetssäkringsprogram.

Verktyg

 

Resultat

Senast uppdaterat: 28 juni 2017

download facebook instagram