Kvalitetssäkringsprogram

Syfte

Ge företagen möjlighet att kvalitetssäkra sina verksamheter eller enskilda produkter för att matcha den globala gästens förväntningar och behov.

Här finns en stor närhet till utbildningarna i miljö. Denna aktivitet ska i så hög grad som möjligt samverka med Naturvårdsverkets/Länsstyrelsens arbete med att kvalitetssäkra företag som vill vara verksamma inom Nationalparkens gränser.

Åsnen är en av tre platser i Sverige där man samlar tjänstemän från olika Nationalparker/Länsstyrelser för utbildning. Dessa kommer sedan att utbilda företagen med start 2017.

Mål

15 företag ska ha deltagit i aktiviteten Kvalitetssäkringsprogram. Reviderat mål efter uppdaterad aktivitetsplan och budget: 4 företag

Verktyg

Stöd av coacher inom Swedish welcome

Examinatorer ackrediterade av Naturturismföretagen och FUN för certifiering av Naturguider.

Resultat

3 företag har deltagit i Swedish Welcome-processen för att öka sin ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet.

8 företag har deltagit nationell Naturguidecertifiering

Senast uppdaterat: 23 september 2020

download facebook instagram