Miljö- och hållbarhetsgranskning

Syfte

Öka miljö- och hållbarhetskunskapen i destinationen samt dess verksamheter och produkter som erbjuds. Detta genom inventering/granskning av hur destinationens nuvarande situation ser ut, samt vad som behöver göras för att ytterligare stärka hållbarheten.

Mål

Granska destinationen enligt internationellt erkända hållbarhetskriterier för att framöver kunna certifieras som hållbar destination.

Verktyg

  • Gransknings/certifieringsverktyg med internationell erkänd standard/kriterier enligt Global Sustainable Tourism Councel

Resultat

Samverkan med Green Destinations, ackrediterade av Global Sustainable Tourism Council (GSTC). GSTC upprättar och förvaltar globala standarder för hållbar turism med syfte att öka kunskapen om hållbar turism bland offentliga och privata aktörer.

Destination Åsnen tar plats på internationella Topp 100-listan över hållbara destinationer 2019. Läs pressmeddelande här!

Projektledaren för Destination Åsnen håller föreläsning på Green Destinations Global Days, 2019 om hållbarhetsarbetet i Åsnenområdet

Destination Åsnen tilldelas Gold Award, för hållbarhetsarbetet i destinationen i samband med ITB-mässan i Berlin (digital utdelning pga Corona) 2020. Läs pressmeddelande här!

Destination Åsnen blir en av destinationerna på internationell site för hållbart resande; Good Travel Guide

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram