Miljöföreläsning samt workshop

Syfte

Öka kunskapen hos alla aktörer genom föreläsningar till bred grupp samt konkreta workshops till företag för att få en ökad miljökunskap i produkterna och därigenom även i verksamheterna.

Mål

15 företag ska ha deltagit i aktiviteten Miljöföreläsning samt workshop.

50 personer ska ha deltagit i föreläsningar och konkreta workshops.

Verktyg

  • Föreläsningar
  • Workshops

Resultat

Senast uppdaterat: 28 juni 2017

download facebook instagram