Miljö- och hållbarhetsgranskning

Syfte

Öka miljö- och hållbarhetskunskapen i destinationen samt dess verksamheter och produkter som erbjuds. Detta genom inventering/granskning av hur destinationens nuvarande situation ser ut, samt vad som behöver göras för att ytterligare stärka hållbarheten.

Mål

Granska destinationen enligt internationellt erkända hållbarhetskriterier för att framöver kunna certifieras som hållbar destination.

Verktyg

  • Gransknings/certifieringsverktyg med internationell erkänd standard/kriterier

Resultat

Senast uppdaterat: 24 april 2019

download facebook instagram