Redovisning

Syfte

Löpande ekonomisk redovisning via projektägarens ordinarie redovisning men med helt avgränsad verksamhet i bokföringen.

Projektrapportering och löpande dagligt administrativt arbete görs av projektanställd personal inom budgeterat utrymme (personal) i ansökan.

Mål

Projektet ska ha en tydlig redovisning, enkel att följa.

Verktyg

Resultat

Senast uppdaterat: 11 augusti 2017

download facebook instagram