Redovisning

Syfte

Löpande ekonomisk redovisning via projektägarens ordinarie redovisning men med helt avgränsad verksamhet i bokföringen.

Projektrapportering och löpande dagligt administrativt arbete görs av projektanställd personal inom budgeterat utrymme (personal) i ansökan.

Mål

Projektet ska ha en tydlig redovisning, enkel att följa.

Verktyg

Projekt- och aktivitetsspecificerad ekonomi och redovisning

Redovisningsverktyg från resp. projektfinansiär

Resultat

  • System för särskiljande av projektets verksamhet i förhållande till projektägarens ordinarie verksamhet har upprättats.
  • Projektet har kontinuerligt redovisats till finansiärerna. Redovisningarna har omfattat både ekonomi och aktivteter
  • Redovisningsperioderna har under hela projektet redovisats i 3-månaders intervaller
  • Internkontrolldokument har upprättats för att följa projektets kostnader i förhållande till utbetalade projektmedel

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram