Utbildning värdskap

Syfte

Öka värdskapet i destinationen mellan aktörer, gäster och bofasta.

Skapa den välkomnande atmosfären. Om möjligt integrera med annat projekt från Region Kronoberg för att få största möjliga nytta.

Mål

90 personer ska ha deltagit i aktiviteten Utbildning värdskap.

Reviderat mål: Ökat värdskap för tysktalande besökare genom digital inspiration och information.

Verktyg

Kunskapsökning om destinationens unika erbjudanden och andra aktörers utbud

Utveckling av digital plattform till gagn för destinationens internationella målgrupp

Resultat

Åsnens digitala plattform för marknadsföring och försäljning erbjuder tysktalande besökare allt innehåll även på tyska.

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram