Utvärdering

Syfte

Projektet ska utvärderas på ett relevant sätt och resultatet ska finnas tillgängligt i såväl pdf-format som på den digitala resultatspridningsplattformen

Mål

Verktyg

Resultat

Senast uppdaterat: 4 maj 2017

download facebook instagram