HEJ ROGER ANDERSSON, VÄLKOMMEN SOM NY ORDFÖRANDE!

Vad har du för bakgrund?

Jag är uppvuxen i Växjö sedan tio års ålder och kom tidigt in i idrotten, som efter gymnasiestudier och något år på högskola senare blev min yrkesbana. Jag har arbetat med ledarutbildning och organisation inom idrottsrörelsen och vuxenutbildning. Farfar och farmors bondgård och en fritidsledarutbidlning grundlade mitt friluftsintresse

Vad arbetar du med idag?

Idag arbetar  jag som verksamhetskoordinator på Linneuniversitetet. Det innebär att jag arbetar med externa projekt, ofta uppdragsutbildningar som köps av kommuner och organisationer. Jag koordinererar samverkansprojekt för Elitidrott och studier. 2006 startade jag mitt företag Åsnen natur & bildning.  Jag har drivit naturexkursioner med husbåten Örnen från Huseby och nu växlar jag om till kajak och cykelguidningar med Getnö som utgångspunkt.

Var tror du Destination Åsnen befinner sig om 10 år?

Jag tror att Destinationen är väletablerad med en god driftorganisation. Vi ”konkurrerar” på allvar med idag mer kända destinationer och nationalparker.
Vi har lyckats med en bred näringslivsutveckling i området, som inte bara består av det vi tycker traditionellt är turistverksamhet.

Beskriv med tre ord de viktigaste sakerna för att vi ska lyckas med det!

Samsyn, dialog, målinriktning!

Finns det något annat du vill tillägga?

Ser mycket fram emot etableringen av nationalparken, och hur vi kan nyttiggöra detta för hela Åsnenområdet.

Senast uppdaterat: 4 september 2017

download facebook instagram