Här följer du arbetet och utvecklingen som sker i Destination Åsnen. Arbetet inleddes med en förstudie av Åsnenområdet 2010. Detta ledde sedan till ett Leaderprojekt under perioden 2011 - 2014. 2015 drev Destination Åsnen ideell Förening två olika projekt - ett Leader Linné-projekt, Samverkan Åsnen samt ett regionalt projekt, Positionering Åsnen. Det senaste, och pågående projektet är ett Leaderprojekt 2016-2019. Du kan läsa mer om dessa och tidigare aktiviteter under respektive flik till vänster.

Foto: Sofia Ernerot

Senast uppdaterat: 5 juli 2017

download facebook instagram