Besöksnäringen i Småland

Regionfullmäktige beslutade 2008 att bifalla en motion med innebörden att södra Småland skulle göra en kraftfull satsning på besöksnäringen. Som ett resultat av detta beslut beslutade regionstyrelsen därefter att göra en större ekonomisk satsning än tidigare på utveckling av besöksnäringen i regionen. Aktiebolaget AB Destination Småland bildades och ska fungera som förbundets huvudsakliga organ för arbetet med att främja besöksnäringens utveckling i regionen.

Besök Destination Smålands hemsida

”Södra Småland – Europas grönaste besöksmål. Livskraftiga företag arbetar långsiktigt med hänsyn till miljö och människor. En region att besöka och återvända till för genuina och unika upplevelser inom natur, kultur och design – både för rekreation och affärer.”

Senast uppdaterat: 24 januari 2023

download facebook instagram