Destination Åsnen är medlem i den internationella organisationen Green Destinations. Genom ett omfattande rapporteringssystem, omfattande ca 100 punkter, tydliggörs vilka områden som bör prioriteras i det löpande arbetet med att utveckla destinationen till att fortsätta vara en fantastisk plats och bo och leva på, att besöka och att de unika naturvärden ska brukas utan att förbrukas. Åsnens vision pekar tydligt på vikten av den hållbara utvecklingen och detta ska genomsyra destinationens utveckling. Genom arbetet har Åsnen kommit att uppmärksammas för en hög hållbarhet och finns numera även presenterad på den internationella resesiten Good Travel Guide

Senast uppdaterat: 22 mars 2024

download facebook instagram