Förstudien 2010

2008 presenterade Naturvårdsverket sin plan för Sveriges Nationalparker. Högt på denna lista fanns Åsnens västra övärld. Kommunerna ville få en samlad bild av Åsnenområdet som sträcker sig över Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner. Destination Småland fick i uppdrag att genomföra en förstudie och inventering av området. Syftet var att dels undersöka vad som erbjöds i området i form av boende och aktiviteter men även skapa sig en bild av hur aktörerna i området tänkte kring en framtida destinationsutveckling.

Senast uppdaterat: 7 juli 2017

download facebook instagram