Leader Linné projekt 2015

Positionering Åsnen

Projektet startades för att positionera Åsnens varumärke och skapa en stark förankring i Åsnenområdet bland såväl företag som föreningar, organisationer och bofasta i området.  Projektet skulle också positionera Åsnen på de prioriterade marknaderna och målgrupperna. Genom detta lades grunden till en framtida position som Sveriges ledande Nationalparksdestination. Projektorganisationen ville uppnå utveckling av lönsamt företagande genom ökad kännedom mellan aktörer och även öka antalet medlemmar i föreningen och därmed skapa en starkare grund för framtidens långsiktiga och hållbara förvaltningsorganisation.  Projektet skulle dessutom skapa goda förutsättningar för att ansöka och starta upp nästa stora utvecklingsfas mot Sveriges första Nationalparksdestination.

Senast uppdaterat: 11 augusti 2017

download facebook instagram