Leaderprojekt 2011-2014

Destination Åsnen
-Sydsveriges främsta resmål för naturturism

Projektet, ”Destination Åsnen” startades för att utveckla besöksnäringen och stärka Åsnenområdet som en attraktiv destination i Småland, Sverige, Europa. Projektet skulle också stärka och bredda näringslivet och bidra till högre livskvalitet för de boende i området. Samverkan mellan de tre kommunernas organisationer (Alvesta, Växjö, Tingsryd) och besöksnäring med Åsnen som gemensam nämnare stärkte möjligheten för att utveckla Åsnenområdet till en destination i toppklass. Kommungränserna suddades ut och man arbetade tillsammans för att locka besökare. Hållbar utveckling präglade arbetet såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Destinationsutvecklingen utgick från de lokala produkterna, aktiviteterna, sevärdheterna, maten, konsten och hantverket i Åsnenområdet. Genom mer extern marknadsföring skulle Åsnen bli förstavalet för naturupplevelse i södra Sverige.

Projektet finansierades av Leader Linné och Leader Sydost.

Arbetet mynnade ut i den ideella föreningen Destination Åsnen som bildades augusti 2014. Föreningen var det första steget i den framtida förvaltningsorganisationen.

Senast uppdaterat: 11 augusti 2017

download facebook instagram