Leaderprojekt 2016-2019

Pågående projekt

Destination Åsnen (DÅ) växer fram i området runt sjön Åsnen där Naturvårdsverket, tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, arbetar med Åsnens nationalpark som etablerades i mars 2018 och invigdes den 25 maj 2018.

Foto: Per Pixel

Inom området har intressenterna tillsammans i ett inledande varumärkesarbete bestämt att man vill ta positionen som Sveriges första nationalparksdestination och södra Smålands nästa exportmogna destination. Exportmognaden är förhållandevis låg hos företagen, även hos dem som idag har internationella gäster. Att arbeta med hållbar produktutveckling med sikte på export är ett naturligt och nödvändigt steg för Destination Åsnen.

Arbetet ska utföras med innovativa metoder som kombinerar det lokala, hållbara och unika med yttre samarbetspartners, stadens kompletterande utbud och spetskompetens.

Åsnens nationalpark är huvudattraktionen som utvecklingen baseras på. Därför genomsyras all affärs- och produktutveckling med hänsyn till naturen. Produkter, anpassade för en global marknad, ska utvecklas varsamt. Genom att ha ett tydligt miljö-, kvalitet- och värdskapsperspektiv i arbetet skapas även förutsättningarna för den attraktiva livsmiljön till gagn för bofasta, besökare och nya företagsetableringar.

Konkret ska arbetet utgå ifrån olika nivåer och ta avstamp i företagens faktiska behov. De ska mötas av coacher för naturnära produktutveckling kopplad till digital spetskompetens och startup-metoder. På så vis blir de rustade att möta en global marknad och tillgodose den internationella besökarens behov.

.

Senast uppdaterat: 9 december 2019

download facebook instagram