Regionalt projekt 2015

Samverkan Åsnen

Projekt Samverkan Åsnen startades för att stärka och utveckla intern samverkan och öka kunskapen inom destinationen samt etablera extern samverkan och kunskapsdelning med strategiska partners. Projektet arbetade för att tydligt medvetandegöra Destination Åsnen ur ett brett perspektiv och skapa en stark förankring i området bland såväl företag som föreningar, organisationer som bofasta i området. Kännedomen mellan aktörer ökades till gagn för utveckling av lönsamt företagande och den sociala hållbarheten i utvecklingen.

En professionell naturdestination

Med en ökad kunskap inom natur, miljö och värdskap hos intressenterna skapade Åsnenområdet förutsättningar att utvecklas till en professionell naturdestination. Man lade grunden till en framtida position som Sveriges ledande Nationalparksdestination. Den ökade kunskapen bidrog till att möta framtidens krav på miljömässig utveckling och tillgodose den globala resenärens krav på hållbara destinationer samtidigt som den lokala stoltheten växte med fakta och livsmiljön utvecklas positivt.

Smålands nästa exportmogna destination

Genom extern samverkan och kunskapsdelningen skapade projektet en plattform för utvecklingen mot Sveriges ledande Nationalparksdestination och Smålands nästa exportmogna destination.

.

Senast uppdaterat: 11 augusti 2017

download facebook instagram