Vad söker den svenska besökaren?

28 april 2021

Digital föreläsning

Den här händelsen har redan inträffat.

Besöksnäringsföretagare är välkomna till att under en eftermiddag lyssna till Kairos Future och deras presentation om dessa målgrupper och hur vi tillsammans kan arbeta med den kunskapen när vi nu tar oss an den svenska målgruppen. Eftermiddagen är fylld av både föreläsning men också konkreta exempel och workshops där vi bland annat själva kan bedöma olika produkters relevans för denna målgrupp.

Läs mer om programmet och hur du anmäler dig här!

download facebook instagram