Digital transformation

Den digitala transformationen består av uppbyggnad av en ny digital projektplattform samt en digital utbildning för destinationen och dess aktörer/företag.  Det övergripande målet med den digitala transformationen är ökad kunskaps/kompetensnivå inom destinationen, bredare produktutbud, smartare paketering och rätt verktyg för att bygga och sprida storyn. Resultatet blir bättre konkurrenskraft, ett tydligare erbjudande, flera besökare och ökad lönsamhet.

 

Syfte

Syftet är att utveckla och anpassa produkter till digitaliseringen som pågår i samhället genom att höja kunskapen hos företagen. Det ska göras med ett innovativt koncept där man kombinerar produkt- och affärsutveckling med tankesätt och arbetsmetoder från startupvärlden. På så vis säkrar man att produkterna från första stund anpassas för global exponering.

Storytelling för att företagen ska bli tydligare i sitt budskap och produktbeskrivning och därmed få en tydlig ”Sales pitch” (säljargument).

Vissa aktiviteter vänder sig till företagen genom coachning medan andra till större målgrupper för en generellt ökad kunskap om en framtid som bygger på andra konsumtionsmönster än i dag. En plattform för resultatspridning och träning upprättas.

Mål

14 företag ska ha deltagit i digital transformation och använder den nya kunskapen för att stärka sin position i besöksnäringen.

60 personer ska ha deltagit på föreläsningar/workshops.

En digital plattform för resultatspridning och träning ska upprättas.

Verktyg

 • Workshops
 • Individuell coachning med en digital strateg
 • Digitala kanaler
 • Open source plattform för uppbyggnad av ny digital plattform

Resultat

 • Totalt har 14 företag deltagit i Digital transformation med start 2017. Företagen har fått coachning genom handfast hjälp av digital strateg. Steg ett coachning på plats hos företagen. Steg två med uppföljande coachning på distans.
 • Coachning fortsättning hösten 2019.
 • Totalt 105 deltagare på föreläsningar/workshops.
 • 36 deltagare på Workshop/föreläsning Den digitala besökaren skapar nya utmaningar och möjligheter, heldag. Innehåll: Konsumtionsmönster, Nya affärsmodeller, besöks- och resetrender, nya kanaler för konsumtion och information. Från teori till praktik för eget fortsatt arbete eller som start för en djupare utbildningsserie med coachning.
 • 20 deltagare Workshop/föreläsning: Fota med mobil – bli kung på Insta. Komposition, ljus, redigera, storyn, hashtags, spridning.
 • 16 deltagare Workshop/föreläsning: Den digitala berättelsen som kan göra dig viral. Storyn som del av produktutveckling och marknadsföring, Idéprocess, erbjudande och innehåll för att skapa den virala produkten.
 • 13 deltagare Workshop/föreläsning: Den digitala marknadsföringen som gör att du sticker ut.  Insikter kring målgrupper och marknader för att skapa berättelser kring en produkt.
 • 14 deltagare Workshop/föreläsning: Lär dig filma med mobilen – kom igång med ditt eget filmskapande. Kunskap och inspiration för att själv kunna gestalta din egen berättelse.
 • Blogg. Tillgänglig blogg på projektplattform för företagens träning. Sex företag har levererat.
 • 6 deltagare, 4 företag, deltagit i Workshop och praktisk handledning i digital bokningsplattform.
 • En digital plattform för resultatspridning och träning har upprättats. www.destinationasnen.se

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram