Åsnen Ranger Service

Syfte

Säkerställa värdskap, trygghet och säkerhet för den globala resenären genom samverkan mellan Länsstyrelsen, områdets kommersiella aktörer, offentliga aktörer, lokala föreningar.

Ett koncept som också möjliggör deltagande företags utveckling av innovativa produkter som t. ex. Backstageupplevelser eller Volontärresor (begrepp VisitSweden/Kairos Future).

Utveckla en långsiktig verksamhet som tar höjd för Nationalparkens dragkraft till området inom organisation, rollfördelning och finansiering och samtidigt möter Åsnengästers behov av värdskap, trygghet och säkerhet

Mål

Att skapa en långsiktig verksamhet som säkerställer värdskap, trygghet och säkerhet för boende, besökare, djur och natur i Åsnenområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan områdets intressenter som företag och föreningar samt lokala och regionala offentliga organisationer.

Verktyg

– Process i samverkan med lokala intressenter som företag och föreningar samt lokala och regionala offentliga organisationer.

Resultat

– Processen påbörjad och 3 olika workshops har genomförts med representanter från de tre Åsnenkommunerna, länsstyrelsen, företag  samt Destination Åsnen ideell förening.

– Identifiering av områden som ska omfattas samt rollfördelning i en framtida Åsnen Ranger Service.

– Processen har pausats med anledning av Corona-pandemin och påföljande extraordinära prioriteringar. Arbetet kommer att återupptas inom ramen för ordinarie verksamhet.

Senast uppdaterat: 23 september 2020

download facebook instagram