Åsnen Ranger Service

Syfte

Säkerställa värdskap, trygghet och säkerhet för den globala resenären genom samverkan mellan Länsstyrelsen, områdets kommersiella aktörer, offentliga aktörer, lokala föreningar.

Ett koncept som också möjliggör deltagande företags utveckling av innovativa produkter som t. ex. Backstageupplevelser eller Volontärresor (begrepp VisitSweden/Kairos Future).

Utveckla en långsiktig verksamhet som tar höjd för Nationalparkens dragkraft till området inom organisation, rollfördelning och finansiering och samtidigt möter Åsnengästers behov av värdskap, trygghet och säkerhet

Mål

Att skapa en långsiktig verksamhet som säkerställer värdskap, trygghet och säkerhet för boende, besökare, djur och natur i Åsnenområdet. Detta ska ske genom samverkan mellan områdets intressenter som företag och föreningar samt lokala och regionala offentliga organisationer.

Verktyg

– Process i samverkan med lokala intressenter som företag och föreningar samt lokala och regionala offentliga organisationer.

– Process drivs av extern konsult tillsammans med projektledning och representanter för Destination Åsnen Ideell Förening.

Resultat

– Process påbörjad. Processledare Thomas Mattson.

Senast uppdaterat: 6 november 2018

download facebook instagram