Digital plattform för marknadsföring och försäljning

Syfte

Den övergripande destinationen måste matcha upp företagens digitala utveckling för att inte bli en hämsko för lansering och säljkanaler på internationella marknader.

Mål

Webbplatsen ska visa produkter som finns i Åsnenområdet och inspirera till resor och köp, både nationellt och internationellt. Sidan ska fungera som inspiration, samtidigt som den informerar. Plattformen ska präglas av kreativitet och funktionalitet och ska vara anpassad för mobiler och tablets.

VerktyG

– Ny webbplats skapas i nära dialog och samverkan med webbyrå.

Resultat

– Ny webbsida för www.visitasnen.se lanserad i juli 2019, framarbetad av webbyrån GoBrave. Hemsidan är responsiv och fungerar väl både på dator, mobil och tablet. Stort fokus på bilder, information och inspiration samt enkel navigation.

Senast uppdaterat: 20 augusti 2019

download facebook instagram