Långsiktig Driftsorganisation för destinationen

Syfte

På en övergripande nivå inom projektet ska modell för en framtida driftsorganisation arbetas fram. Denna ska ligga till grund för utvecklingen av en exportmogen destination enligt VisitSwedens kriterier. Därigenom förvaltas projektets resultat och produkter för nästa steg. Arbetet ska omfatta uppdrag, verksamhetsform, rollfördelning samt långsiktig finansiering som inkluderar såväl det offentliga som aktörerna.

Mål

 

Verktyg

– Process i samverkan med lokala intressenter som företag och föreningar samt lokala och regionala offentliga organisationer.

– Process drivs av extern konsult tillsammans med projektledning och representanter för Destination Åsnen Ideell Förening.

Resultat

– Process påbörjad. Processledare Graffman AB.

Senast uppdaterat: 11 oktober 2018

download facebook instagram