Destinationsspecifik statistik

Syfte

Implementering av mätverktyg för företagens och destinationens fortsatta utveckling och uppföljning av effekten av det ökade utbudet av exportmogna produkter.

SCB håller just nu på att lansera en ny produkt där gästnattsstatistiken kan levereras för områden som inte följer kommungränser. SCB ser positivt på att använda Destination Åsnen som pilotprojekt. Här kan detta projekt även bli inspiration för andra områden.

Mål

15 företag ska ha deltagit i aktiviteten Destinationsspecifik statistik.

Verktyg

Prenumeration SCB, geotaggat urval/område.

Resultat

– Månadsprenumeration av statistik för geotaggat urval/område pågår med historik sedan 2016. 14 företag ingår i statistikunderlaget

– Sammanställd statistik uppdateras för lågsäsong, shoulder season samt högsäsong.

– Resultat sommarmånader 2017: Gästnattsökning med  3 % i jämförelse mot 2016

– Resultat sommarmånader 2018: Gästnattsökning med 15% i jämförelse mot 2017

– Resultat sommarmånader 2019: Gästnattsökning med 12% i jämförelse med 2018

Senast uppdaterat: 23 september 2020

download facebook instagram