Engelsk edition Åsnenguide

Syfte

För att bidra till företagens utveckling av kvalitativa naturaktiviteter ska det inom projektet produceras en engelskspråkig naturguidebok (ej tryck) ÅSNENS NATUR. 

Naturguideboken gavs ut på svenska våren 2016 och har fått stor uppmärksamhet för sin kvalitet. Denna bok blir en viktig ingrediens i företagens exportmogna naturprodukter.

Mål

En engelsk version av Åsnenguiden i klass med andra internationellt kända guideböcker, så att fler har möjlighet att lära och upptäcka mer om Åsnen.

Verktyg

– Författarnas granskning och kompletteringar av förlagan ÅSNENS NATUR – din guide till unika upplevelser

– Översättning av all text genom extern konsult med fördjupad kunskap inom djur och natur

– Attraktiv layout för internationella naturintresserade resenärer genom extern konsult/kommunikationsbyrå

Resultat

-Produktion av ”ÅSNEN Nature, National Park and Wildlife in South Sweden – a Travel Guide” klar den 13/6.

-Överlämnad till Destination Åsnen Ideell Förening för tryck och distribution den 14/6.

Vill ni sälja böckerna hos er? Här hittar du säljbrevet med information om böckerna och beställning: Åsnenboken 2018.

Senast uppdaterat: 24 mars 2021

download facebook instagram