Studieresor och kunskapshöjning

Syfte

Studieresor i Åsnenområdet för att höja aktörernas kunskap om Åsnens natur, kultur och geografi.

Öka aktörernas kunskap och kännedom om varandra.

Studieresor (2 st) till andra relevanta destinationer såväl inom som utom Sveriges gränser.

I denna aktivitet ingår även Första-hjälpen-utbildningar för naturturismföretagare.

Mål

60 personer ska ha deltagit i aktiviteten Studieresor och kunskapshöjning.

Verktyg

 • Studieresor
 • Utbildningar

Resultat

 • Kunskapshöjande Studieresa i Åsnenområdet för AB Destination Smålands personal för att skapa en fördjupad kunskap om destinationen, 7 deltagare
 • Utbildning Första-hjälpen i naturen, 2017  14 deltagare under en heldagsutbildning.
 • Kunskapshöjande studieresa för Turistbyråpersonal som är verksam runt Åsnen, 9 deltagare.
 • Kunskapshöjande föreläsning med Torbjörn Backlund ”Samverkan är lika med lönsamhet”, 29 deltagare.
 • Internationell studieresa till nationalparken Białowieża i Polen, 6 deltagare med representation av kommun, länsstyrelse och företag.
 • Utbildning om Åsnens nationalpark, i samverkan med Länsstyrelsen Kronoberg, under två heldagar deltog 23 resp. 22 personer.
 • Utbildning Första-hjälpen i naturen, 2019, 9 deltagare under en heldagsutbildning.
 • Kunskapshöjande Studieresa till Eriksberg & Laxens Hus, 9 deltagare.
 • Kunskapshöjande Studieresa i Destination Åsnen för personal på turistinformationer/InfoPoints 15 deltagare.
 • Utbildning genom föreläsning och workshop ”Morgondagens destination” med Kairos Future, 57 deltagare.
 • Informationsmöte för näringslivsansvariga i de olika kommunerna i regionen för att öka kunskapen om Destination Åsnen och projektet.
 • Studieresa i Åsnenområdet inklusive kunskapsspridning av projektet för kommuner, länsstyrelse och destination i region Kalmar, 18 deltagare.
 • Studieresa för nysvenskar i destinationen med fokus på naturtrygghet, allemansrätt och naturkunskap, 51 deltagare.
 • Kunskapshöjande studieresa till Naturturismforum 2018 till Isaberg samt 2019 Vålådalen, totalt 6 deltagare.
 • Utbildning inför nationell Guidecertifiering av Naturguider, 8 företag har deltagit under 4 dagar varav 2 heldagar i fält.

Trendspaning med kairos future – morgondagens destination

Studieresa runt Åsnen med turistbyråpersonal

Första hjälpen-utbildning

Senast uppdaterat: 28 september 2020

download facebook instagram