Studieresor och kunskapshöjning

Syfte

Studieresor i Åsnenområdet för att höja aktörernas kunskap om Åsnens natur, kultur och geografi.

Öka aktörernas kunskap och kännedom om varandra.

Studieresor (2 st) till andra relevanta destinationer såväl inom som utom Sveriges gränser.

I denna aktivitet ingår även Första-hjälpen-utbildningar för naturturism.

Mål

60 personer ska ha deltagit i aktiviteten Studieresor och kunskapshöjning.

Verktyg

  • Studieresor
  • Utbildningar

Resultat

I aktiviteten Första-hjälpen-utbildningar för naturturism deltog 11 personer under en heldagsutbildning.

I aktiviteten Kunskapshöjande studieresa för Turistbyråpersonal som är verksam runt Åsnen deltog 9 personer.

I aktiviteten Internationell studieresa till nationalparken Białowieża i Polen deltog 6 personer.

I aktiviteten Utbildning om Åsnens nationalpark deltog under två heldagar 23 resp. 22 personer.

I aktiviteten Utbildning i första-hjälpen i naturen deltog 9 personer under en heldagsutbildning.

I aktiviteten Studieresa till Eriksberg & Laxens Hus deltog 9 personer.

I aktiviteten Studieresa i Destination Åsnen för personal på turistinformationer/InfoPoints deltog 15 personer.

Trendspaning med kairos future – morgondagens destination

Studieresa runt Åsnen med turistbyråpersonal

Första hjälpen-utbildning

Senast uppdaterat: 20 augusti 2019

download facebook instagram