Studieresor och kunskapshöjning

Syfte

Studieresor i Åsnenområdet för att höja aktörernas kunskap om Åsnens natur, kultur och geografi.

Öka aktörernas kunskap och kännedom om varandra.

Studieresor (2 st) till andra relevanta destinationer såväl inom som utom Sveriges gränser.

I denna aktivitet ingår även Första-hjälpen-utbildningar för naturturism.

Mål

60 personer ska ha deltagit i aktiviteten Studieresor och kunskapshöjning.

Verktyg

  • Studieresor
  • Utbildningar

Resultat

I aktiviteten Första-hjälpen-utbildningar för naturturism deltog 11 personer under en heldagsutbildning.

I aktiviteten Kunskapshöjande studieresa för Turistbyråpersonal som är verksam runt Åsnen deltog 9 personer.

I aktiviteten Internationell studieresa till nationalparken Białowieża i Polen deltog 6 personer.

Trendspaning med kairos future – morgondagens destination

Studieresa runt Åsnen med turistbyråpersonal

Första hjälpen-utbildning

Senast uppdaterat: 20 maj 2019

download facebook instagram