Handlingsplaner

Sedan 2020 är Destination Småland huvudman för utvecklingen i Destination Åsnen. Årliga handlingsplaner styr prioriterade aktiviteter och dessa handlingsplaner baseras på input av Åsnennätverket (Destination Åsnen ideell förening), av de tre Åsnenkommunerna samt Destination Småland. Inputen baseras på de tematiska fokusområden för utveckling som är specificerade i Organiseringsplanen för Destination Åsnen. Under pandemin har näringslivets representanter i styrelsen för den ideella föreningen tagit ansvar för näringslivets input.

Senast uppdaterat: 14 mars 2024

download facebook instagram