Destination Åsnen ideell Förening

Föreningen Destination Åsnen har som syfte att, tillsammans med alla som bor och verkar i området, arbeta för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet. Vi vill att Åsnen ska utvecklas till en attraktiv destination i Småland, Sverige och övriga Europa.

Företag, föreningar och andra aktörer i området har, tillsammans med de tre Åsnenkommunerna (Alvesta, Tingsryd, Växjö) arbetat fram en grund för hur området kan utvecklas för att bli ett starkt besöksmål med spännande aktiviteter men också lugna, tysta naturupplevelser. Med detta arbete som bas har vi som målsättning att Åsnenområdet i framtiden ska bli förstahandsvalet för naturupplevelser i södra Sverige. Genom att erbjuda upplevelser och produkter som präglas av god kvalitet under det samlande namnet Åsnen kan vi skapa ett attraktivt och spännande område för alla besökare. Detta ger företagen möjlighet till ökad lönsamhet och högre livskvalitet för lokalbefolkningen.

Vår vision

Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika Natur- och KultUrupplevelser.

Vår position

Åsnen – Sveriges ledande Nationalparksdestination, genom upplevelser, lärande och berättande.

Våra kärnvärden

SjÖvärld                           Växtkraft                            KultUrkraft                                      Färgrikt

Senast uppdaterat: 11 augusti 2017

download facebook instagram