Här kan du ta del av rapporteringen kring Leaderprojektet Nationalparksdestination Åsnen som finansieras av Leader Linné Småland, SydostLeader och Region Kronoberg. Du kan också läsa blogginlägg från företagare i Åsnenområdet.

Från och med projektets första aktivitet, som hölls i mars 2017,  uppdateras den här sidan löpande med information om genomförda aktiviteter. Här redovisas all rapportering kring varje aktivitet inklusive dess syfte, mål, verktyg som använts för genomförandet samt resultatet av den.  Sidan uppdateras även med texter från företagare i Åsnenområdet som delar sina tankar om hur det är att bedriva verksamhet i området.

Arbetssätt

  • Dialog, delaktighet och samverkan
  • Gemensamt ansvar och vilja
  • Olika nivåer – avstamp i företagens faktiska behov
  • Baskunskap samt spetskunskap
  • För effektivitet strävar vi efter att integrera olika delar
  • Gemensamma träffar/utbildning samt coachning
  • Arbeta med etablerade kompetenta konsulter
  • Integrera tillståndsmyndigheter i produktutvecklingsprocessen vid behov

Projektaktiviteter

Blogg

download facebook instagram