Här kan du ta del av rapporteringen kring Leaderprojektet Nationalparksdestination Åsnen som finansieras av Leader Linné Småland, SydostLeader och Region Kronoberg. Du kan också läsa blogginlägg från företagare i Åsnenområdet.

Varje aktivitet redovisas med syfte, mål, verktyg som använts för genomförandet samt resultatet av den.  Sidan inkluderar även med texter från företagare i Åsnenområdet som delar sina tankar om hur det är att bedriva verksamhet i området.

Arbetssätt

  • Dialog, delaktighet och samverkan
  • Gemensamt ansvar och vilja
  • Olika nivåer – avstamp i företagens faktiska behov
  • Baskunskap samt spetskunskap
  • För effektivitet strävar vi efter att integrera olika delar
  • Gemensamma träffar/utbildning samt coachning
  • Arbeta med etablerade kompetenta konsulter
  • Integrera tillståndsmyndigheter i produktutvecklingsprocessen vid behov

Länk till Projektansökan

Projektaktiviteter

Blogg

download facebook instagram